HướngNguyễn Văn, và PhiLê Thế. 2019. “Nghiên cứu mối Liên Quan của thuốc kháng động Kinh Phenobarbital đến Sa Sút Trí tuệ Trên bệnh nhân động Kinh cơn lớn Vô căn người trưởng thành ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (1), 11-16. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/605.