MinhPhạm Ngọc, NghĩaĐinh Viết, SơnNguyễn Tài, và HảiLê Thị Thu. 2020. “Một số đặc điểm giải phẫu Và định Khu nhánh thái dương thần Kinh mặt đoạn ngoài tuyến Mang Tai ở người Việt trưởng thành”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/555.