MinhPhạm Ngọc, NghĩaĐinh Viết, SơnNguyễn Tài, và HảiLê Thị Thu. 2020. “Một số đặc điểm giải phẫu nhánh tận thái dương - trán dây thần Kinh mặt Chi phối Cơ trán ở người Việt trưởng thành”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/551.