LươngHoàng Văn, NhungNguyễn Viết, và KhánhLâm. 2020. “Nghiên cứu Giá trị cắt lớp Vi tính ngực Trong chẩn đoán nốt đơn độc ở phổi Có đường kính lớn hơn 8mm”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/547.