PhúAn Thành, và LanNguyễn Thị Ngọc. 2018. “Nghiên cứu đặc điểm của đau Trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (8), 1-8. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/545.