YênNguyễn Trọng, DũngTrần Quang, và LânĐặng Hoài. 2020. “So sánh hiệu Quả lâm sàng Và dùng thuốc giảm đau sớm Sau phẫu thuật lấy đĩa đệm thắt lưng: Phẫu thuật mở lấy đĩa đệm dưới màng xương Và Vi phẫu thuật lấy đĩa đệm Qua tách Cơ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/541.