Đình DũngNguyễn, và Phương ĐôngNguyễn. 2019. “Nhận xét Giá trị NT-ProBNP Trong chẩn đoán Nguyên nhân Hạ Natri máu ở bệnh nhân xuất huyết não”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/54.