TúTrần Nguyên Ánh, HàoNguyễn Trọng, và EmĐặng Văn. 2020. “Nghiên cứu Thay đổi nồng độ IL-17A Và Hs-CRP huyết Thanh của bệnh nhân vảy nến thông thường điều trị bằng Secukinumab”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/532.