ThuậnNguyễn Đức, và ChungĐặng Thành. 2020. “Nhận xét tỷ lệ bệnh Và một số đặc điểm lâm sàng bệnh nhân Parkinson điều trị tại Bệnh viện Quân Y 103”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/529.