HàoNguyễn Trọng, và ThảoVũ Thị Phương. 2018. “Đánh Giá hiệu Quả Và an toàn của Tiêm Vi điểm Acid Hyaluronic Trong Trẻ hóa Da”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/444.