HùngTrịnh Xuân, BàngMai Hồng, DũngTrịnh Tuấn, ThịnhNguyễn Tiến, KhiênVũ Văn, ThắngDương Minh, ThủyNguyễn Thị Thanh, và NgàĐinh Thị. 2018. “Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân Ung Thư biểu Mô Tế bào Gan Giai đoạn tiến triển Có huyết khối tĩnh mạch cửa”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (5). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/443.