Văn ChủNguyễn. 2020. “Đánh Giá đặc điểm giải phẫu bệnh Theo nhóm phân tử Ung Thư Vú Có thụ thể nội tiết âm tính”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (3). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/432.