TiếnNguyễn Mạnh, AnhNguyễn Thị Phương, TúTrần Tiến, MinhNguyễn Công, VânPhạm Thị Hồng, AnhTrần Thị, và LinhĐặng Vũ Phương. 2018. “Nghiên cứu thực trạng hoạt động thể lực của học Sinh tại Ba trường Trung học phổ thông Hà Nội năm 2017”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/424.