LiênNguyễn Thị, và Hà Nguyễn Thanh. 2018. “Đánh Giá hiệu Quả truyền thông về Ung Thư Vú ở phụ nữ tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội năm 2018”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/421.