MinhNguyễn Thị, LâmQuản Hoàng, và TiếnNguyễn Viết. 2018. “Tỷ lệ hình thành Và chất lượng phôi Nang Trong nuôi cấy phôi ở nồng độ Oxy thấp”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/419.