TâmHuỳnh Thị Xuân, VânBùi Thị, và ÁnhTrần Ngọc. 2018. “Hội chứng chuyển hóa Trên bệnh nhân vảy nến: Một Nghiên cứu so sánh”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/402.