QuốcNguyễn Vinh, và MinhNguyễn Đức. 2018. “Hiệu Quả điều trị Viêm Quanh khớp Vai đơn thuần thể hàn thấp bằng xông thuốc kết hợp vận động trị liệu”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/401.