TiếnLưu Viết, MinhLưu Quang, GiangLê Thị, và ThắngNguyễn Chiến. 2018. “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng Và Mô bệnh học của tổn thương hốc mắt ở bệnh nhân được nạo vét hốc mắt”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/400.