VinhNgũ Thị Lê, HiềnPhạm Thu, và HươngLê Thị Minh. 2018. “Xác định một số Nguyên nhân gây dị ứng thức ăn ở Trẻ Em”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/398.