TuânLê Đình, NgaNguyễn Thị Phi, HóaTrần Thị Thanh, và LanNguyễn Thị Hồ. 2018. “Khảo sát sự Thay đổi nồng độ Glucagon-Like Peptide-1 Sau điều trị bằng đơn trị liệu Sitagliptin ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chẩn đoán lần đầu”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/397.