TâmHuỳnh Thị Xuân, VânBùi Thị, và ÁnhTrần Ngọc. 2018. “Đặc điểm lâm sàng Và các yếu tố Liên Quan ở bệnh nhân vảy nến Có hội chứng chuyển hóa”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/390.