HùngNguyễn Xuân, và PhươngNguyễn Thị. 2018. “Kết Quả điều trị Rò hậu môn phức tạp tại Bệnh viện Việt Đức ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (3). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/385.