Tuấn KhoaBùi, Thu HàLê, Quốc BảoDương, Đức SơnNguyễn, Thị Thuỳ LinhNguyễn, Thị HuyềnTrịnh, Thị QuếLê, và Trà MiNguyễn. 2020. “Đánh Giá thực trạng phẩm chất của đội Ngũ cán bộ quân Y công tác tại Bệnh viện Quân Y 2018-2019 ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/361.