Văn SơnTrịnh, Đăng MạnhNguyễn, Thanh QuyênĐào, Thị Kim Phương Nguyễn, và Hữu SongLê. 2020. “Giá trị của kiểu Gen Trong xác định Klebsiella Pneumoniae kháng Carbapenem gây nhiễm khuẩn huyết ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/359.