Trường GiangNguyễn, và Trung KiênNguyễn. 2020. “Rối loạn đông máu Và mối Liên Quan với độ nặng ở bệnh nhân đa chấn thương”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/354.