Hoàng ĐứcNguyễn, Quang NamTrần, Mạnh HùngLê, Văn HuyNông, và Văn AnPhạm. 2020. “Chẩn đoán Và điều trị U hạch thần Kinh tuyến thượng thận”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/352.