Thị Khánh TườngTrần. 2020. “Yếu tố Nguy Cơ dự đoán Xơ hóa Gan tiến triển Trên bệnh nhân đái tháo đường Type 2 bị bệnh Gan nhiễm mỡ không Do rượu”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/339.