Văn LuậnPhạm, Đình TiếnNguyễn, Minh HảiNguyễn, Thị DuyênThi, và Thị ThanhBùi. 2020. “Điều trị Ung Thư biểu Mô tuyến của phổi Giai đoạn tiến Xa đột biến Gen EGFR dương tính bằng Gefitinib”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/333.