Ngọc QuangPhạm Minh, và Minh ThắngDương. 2020. “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội Soi, Mô bệnh học của Polyp tâm vị-thực quản”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15 (4). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/332.