ĐôngPhạm Ngọc, NgaDương Mai, CungLê Xuân, và NgânNguyễn Đình. 2018. “Vai Trò của phẫu thuật rửa mủ tiền phòng Trong chẩn đoán Và điều trị Viêm loét giác mạc”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (3). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/323.