ThuTăng Thị Minh, LongNguyễn Tâm, TiệpVũ Quang, TâmTống Thị Hiếu, và Đào Nguyễn Thị Anh. 2018. “Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Và đánh Giá kết Quả bước đầu điều trị U Nguyên tủy bào ở Trẻ Em tại Khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (3). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/316.