HươngNguyễn Thị Kim, và DoanhLê Hữu. 2020. “Hội chứng chuyển hóa Trên bệnh nhân vảy nến Trẻ Em tại Bệnh viện Da liễu Trung ương”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13 (6), 39-45. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/303.