HoaNguyễn Ngọc, và BìnhTrần Thái. 2020. “Đánh Giá hiệu Quả của chốt sợi Trong phục hồi thân răng hàm lớn”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (2), 96-101. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/292.