ĐôngNguyễn Phương, HậuLưu Văn, TiếnNguyễn Đình, AnhĐào Vân, và HảiNguyễn Minh. 2020. “Vai Trò của sức cản Và điện kháng đường thở đo bằng kỹ thuật Dao động cưỡng bức Trong chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (2), 51-57. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/261.