Nguyễn PhươngĐông, Lưu VănHậu, Nguyễn ĐìnhTiến, Đào Thị VânAnh, Vũ PhiHải, và Nguyễn TháiCường. 2020. “Biến đổi sức cản Và điện kháng đường thở đo bằng kỹ thuật Dao động cưỡng bức Trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (2), 12-18. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/255.