KhâmVũ Văn, and ĐồngTrịnh Văn. 2018. “Research Changes of Tests on Treatment of Severe Traumatic Brain Injury With Hypertonic Saline 7.5% and Mannitol”. Tạp Chí Y Dược lâm sàng 108 13 (1). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/222.