HưngNguyễn Việt, TuấnĐào Trọng, AnhĐoàn Hồng, ViệtNguyễn Trung, TrọngNguyễn Thế, và ThanhHồ Chí. 2023. “Mô Tả đặc điểm lâm sàng Và đánh Giá kết Quả phẫu thuật nội Soi các khối U, Nang lành tính vùng Hạ họng Thanh quản bằng Coblator II”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 19 (2). https://doi.org/10.52389/ydls.v19i2.2191.