HuânNguyễn Thanh, TuyếtHoàng Thị, và HaiNguyễn Văn Bé. 2024. “Trầm cảm ở bệnh nhân Cao tuổi nội Trú Có bệnh Tim mạch: Tỷ lệ Và yếu tố Liên Quan”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 19 (1). https://doi.org/10.52389/ydls.v19i1.2110.