HoàiNgô Thị, BàngMai Hồng, và TrungNgô Tất. 2020. “Đối chiếu hình ảnh nội Soi với kết Quả Mô bệnh học của Polyp đại trực tràng”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14 (3). https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/161.