Việt Đào Q.; BìnhN. T.; NgaN. T. P. Nghiên cứu nồng độ osteocalcin và beta-crosslap huyết thanh ở đối tượng thừa cân béo phì. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 3 tháng 8 2019.