HạnhN. T. M.; DũngT. T.; TrườngH. Q. Đột biến gen BRAF V600E và mối liên quan với đặc điểm mô bệnh học trong ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hoá tái phát, di căn. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 18 tháng 8 2019.