HạnhT. T. H.; Vân T. C.; HằngP. T. M.; Thành Đặng T.; Em Đặng V. Nghiên cứu nồng độ kẽm và đồng trong huyết thanh bệnh nhân vảy nến đỏ da toàn thân. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 26 tháng 8 2019.