TrungN. Đình; TốtN. H.; ThạchN. C.; HinhQ. X.; AnhT. D. Giá trị của cystatin C trong chẩn đoán sớm tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 14 tháng 8 2019.