Thảo Đinh T.; ThạchN. C. Khảo sát nồng độ haptoglobin huyết tương ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 15 tháng 8 2019.