HuyN. Q.; KhươngK. V. Nghiên cứu điểm thuốc vận mạch - cường tim sau phẫu thuật thay van hai lá. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 14 tháng 8 2019.