ThụV. Đức; TuấnN. A.; Bích N. N. Chỉ định, kỹ thuật của phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật và tán sỏi điện thủy lực điều trị sỏi đường mật chính. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 30 tháng 9 2019.