ThànhB. Đức; SơnN. H.; HùngP. N.; Quý N. T. Nghiên cứu vai trò của NT-proBNP huyết thanh trong chẩn đoán suy tim cấp sau phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 12 tháng 8 2019.