Quỳnh T. T. N.; SỹB. T. Nghiên cứu một số độc tính của phác đồ FOLFOX 4 trên bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến đại trực tràng giai đoạn di căn xa. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 3 tháng 9 2019.