TâmV. T.; HienP. T.; HùngN. T. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi nhiễm Chlamydia trachomatis ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 27 tháng 8 2019.