Quỳnh T. T. N.; SỹB. T. Tìm hiểu mối liên quan giữa bệnh lý gan với truyền máu ở bệnh nhân thalassemia tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 14, n. 5, 3 tháng 9 2019.